امروز: یکشنبه 25 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی در اتومکانیک اهواز

گزارش کارآموزی در اتومکانیک اهواز دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 58

تنظیم كاربراتور و دلكو پیكان 1600 تعویض شمع و پلاتین پژو405– فیلر گیری و تعویض سوزن ژیگلور كاربراتور و تعویض لنگرها و فنرهای دلكو پیكان وانتباز كردن گیر بكس پیكان و تعویض شافت و دنده زیر و واشرگیری فیلر گیری موتور پژو 405 – تعویض لنتهای پیكان و هوا گیری مدار ترمز

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

كاربراتور پیكان 1600                     1

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  8

علائم سوختگی واشر سر سیلندر                   9

علائم تاب برداشتن سر سیلندر                   9

دلایل كمپرس در قسمتهای موتور                  10

میل لنگ                               11

قطعات میل سوپاپ                          12

نقطه تایمینگ                             13

انواع سوپاپ                              14

علت فیلر گیری سوپاپ ها                       16

موتور دیزل                            17

دلایل دل زدن كلاچ                          22

صدای غیر عادی در گیربكس                  23

قطعات اصلی گاردان                        24

سیستم جرقه و الكتریكی                        24

كویل                                  25

دلكو                                  26

استارت                            29

دینام                                 29

آفتامات                               30

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  31

علائم مخلوط شدن روغن و بنزین                  32

كاربراتور                             33

سیستم خنك كننده و خنك كاری                   35

سیستم روغنكاری                           38

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق                   39

تاریخچه سیستم ترمز ABS                       41

سیستم ABS  چیست ؟                     43

اصول كاركرد ABS                           45

سنسورهای سرعت چرخ                     48

تنظیم كاربراتور و دلكو پیكان 1600- تعویض شمع و پلاتین پژو405– -فیلر گیری و تعویض سوزن ژیگلور كاربراتور و تعویض لنگرها و فنرهای دلكو پیكان وانت.باز كردن گیر بكس پیكان و تعویض شافت و دنده زیر و واشرگیری . فیلر گیری موتور پژو 405 – تعویض لنتهای پیكان و هوا گیری مدار ترمز

 بازو بسته كردن پمپ كلاچ و تنظیم لقی پدال كلاچ پیكان وانت . باز كردن موتور پیكان RD 1600. بستن موتور RD1600 – فیلر گیری و تعویض وایرها و چكش  برق پیكان تنظیم كاربراتور ولقی دهانه شمع وتعمیردلكو(تعویض فنر و صفحه نگهدارنده پلاتین ). هواگیری مدار ترمز پیكان – تعویض كار براتورشمع پیكان- تست اولیه پیكان توسط دستگاه كامپیوتری

تست اولیه پژو پارس توسط دستگاه كامپیوتری سوخت پیكان توسط دستگاه (…,HO4-CO4-CO) فیلر گیری دلكو پیكان CD 1600.

تنظیم كاربراتور پژو 405 و تعویض شمع و سه دلكو – تعویض لنگری پیكان و تنظیم موتور كامل بازدید شمع ، پلاتین و بررسی مدار سوخت رسانی پیكان RD 1600.

بررسی مدار جرقه و تست كویل وتعویض كویل وتنظیم پلاتین و بازدید شمع تعویض چكش برق و زغال سرد لكو-نصب فیوز برروی كویل پیكان پژو و فیلر گیری آن. تعویض دلكو وسوزن ژیگلور كاربراتور پیكانRD- تعویض كویل و وایر شمع ها – تست اولیه پژو و پارس – تست اولیه پیكان RD تنظیم دهانه پلاتین و تعویض دیافراگم كاربراتور پیكان.

تعویض میل دلكو ، چكش برق و زغال سرد لكو پیكان RD – تنظیم كاربراتور پژو 405 – تعویض كاربراتور پیكان – تست اولیه پیكان و فیلرگیری موتور پژو 405. فیلر گیری موتور پژو 405- تعویض شمع و سه دلكو ، تنظیم كاربراتور پیكان و كم كردن سوخت آن – بازدید پمپ بیزین برقی پیكان و تعویض آن – تعمیر دلكو پیكان (تعویض صفحه نگهدارنده ثابت.

بازو بسته كردن دیفرانسیل پیكان وانت و واشرگیری و تعویض بلبرینگهای سر پلوسها – تعویض دیسك و صفحه كلاچ پیكان- هواگیری مدار ترمز

تعمیر لوستر پیكان- بازوبسته كردن سرسیلندر و تعویض سوپاپها و آب بندی – بازكردن واترپمپ و تعویض آن باز كردن گیربكس پیكان وانت.

واشه گیری و تعویض ماهك ،میل ،ما هك، بلبرینگ و شافت خروجی گیر بكس پیكان وانت  – بستن گیر بكس پیكان وانت – بازكردن موتور پژو 405 و هواگیری مدار ترمز وتعویض لوازم پمپ بالای پیكان وانت.

تعویض رینگ و یاتاقان و پمپ روغن و رسوب گیری مدار خنك كاری موتور- تعویض صفحه كلاچ و تعویض صفحه كلاچ و تعویض بلبرینگ ته میل لنگ پژو 405.

تعویض بلبرینگ سر پلوسهای پیكان – تعویض لنت جلو پژو 405 و هواگیری مدار ترمز آن – باز كردن گیر بكس وانت مزدا1600.

تعویض دنده 2 ، ماهك و میل ماهك 2و1 تعویض بوش برنجی و پوسته گیر بكس و تعمیر شافت خروجی وانت مزدا – تعویض چهار شاخه گاردان پیكانRD1600.

باز كردن موتور پژو 405 تعویض رینگ، پیستون، یاتاقان و … و بستن آن باز كردن گیر بكس پیكان 1600 و تنظیم موتور كامل خودرو سمند.

سرویس اولیه پژو پارس ، تعویض شمع و سوزن ژیگلور پیكان وانت بستن گیر بكس پیكان و آزمایش خودرو واشه گیری این قست و آزمایش خودرو.

تست كامپیوتری قسمت ا لكترونیك پیكان انژكتوری ، بازوبسته كردن دیفرانسیل تعویض هرزگردها (معیوب بودن) واشرگیری این قسمت آزمایش خودرو.

هواگیری مدار ترمز ، تعویض لوازم پمپ بالای كلاچ ، تعویض صفحه كلاچ پیكان وانت ، تعویض لنتهای پژو پارس.

بالانس چرخ كامپیوتری پیكان و پژو پارس ، تعویض كاسه درام و لنت ترمز پیكان و هواگیری مدار ترمز آن.

بازو بسته كردن موتور پیكان و تعمیر اویل پمپ و تعویض دو شاخه میل دلكو و سراویل پمپ به علت شكسته شدن ، تعویض رینگ و جمع آوری قطعات موتور.

سرویس اولیه خودروی پژو 405- تست موتور پیكان، تنظیم موتور كامل پژو 405- تعمیر دلكو پیكان تعویض كاربراتور پیكان وانت.

بازوبسته كردن استارت پیكان و تعویض دنده استارت وزغالها بازوبسته كردن دینام پژو 405، تعویض پوسته دنده خنك كاری مجموعه دیودها

جمع آوری استارت پیكان و آزمایش آن ، باز كردن دینام پیكان و تعویض آرمیچر آن ، باز كردن استارت پیكان و تعویض پوسته جلو و بوشهای سر جلو و عقب و اتوماتیك استارت.

تعویض اتوماتیك و دسته راهنما، سیم كشی برای نصب رله چراغی و نصب رله، تعویض استارت پیكان RDبعلت معیوب بودن آرمیچر آن.

باروبسته كردن دینام پژو 405 و تعویض زغا لهای آن ، بازوبسته كردن كولر و بخاری پژو و پارس به علت عمل نكردن تعویض كامل آن ها.

تنظیم دینام پیكان و تعمیر استارت پژو 405- تنظم نور چراغهای جلو و نصب رله چراغی و رله بوق پیكان.

بادگیری فنرهای شمشی پیكان و نصب آنها برروی خودرو و تعویض كمكهای عقب پیكان، تنظیم نمودن زاویه چرخهای جلو و بالانس چرخهای خودروپیكان .

بازوبسته كردن سیلكها و تعویض كامل آنها ، بازو بسته كردن جعبه فرمان و تعویض بلبرینگ جلو و عقب و گریسكاری جعبه فرمان پیكان و تنطیم زاویه چرخها.

تنظیم لقی جانبی پیكان ،پژو 405 . نعویض رولبرینگ چرخهای جلو پیكان وانت، تعویض كمكهای عقب پیكان ، بادگیری فنرهای پیكان وانت.

تعویض سیبك بغل شاسی و زیر كمك پیكان وانت، تعویض كمك جلو و عقب پژو 405- تنظیم وبالانس چرخهای پژو پارس وبالانس چرخ پژو 206.

بازوبسته كردن جلوبندی پژو 405 و تعویض سیبك ، كمكهای جلو و بالانس چرخها و تنظیم زاویه چرخ و آزمایش خودرو بازو بسته كردن جعبه فرمان پژو405 و تعویض میل فرمان ، بازوبسته كردن سیبك های پژو 405 و تعویض سیبك های پژو 405 و تعمیر جعبه فرمان پیكان وانت.

باز كردن و تعمیر كاربراتور پیكان ، تعویض فیوز و پلاتین پژو 405- تعمیر دلكو پیكان، تعویض وایر شمع و سردلكو و چكش برق پژو 504 و تعویض شمعها

تست كامپیوتری خودروی سمند تست اولیه خودروی پیكان انژ كتور و بررسی تشریح قسمت ACU (كامپیوتری) و تنظیم سوخت موتور.

تنظیم سوخت توسط دستگاه وتست …,NO2,CO2,CO تنظیم موتور و فیلر گیری وتعویض شمع های خودروی پیكان تعویض میل دلكو و فنرهای لنگری دلكو پیكان وانت ،تعویض كویل و شمع خودرو پژو 405.

تست كامپیوتری پژو پارس وبررسی دستگاه انژ كتوری خودرو ، تعویض كویل پیكان وانت و تنظیم موتور توسط دستگاه كامپیوتر مركزی ، تعویض پمپ بنزین پیكان.

تعویض كاربراتور پیكان بعلت سوراخ بودن مدار ساسات باروبسته و تعمیر كاربراتور پژو 504، تنظیم موتور كامل پژو 405- تست كامپیوتری پیكان

تعویض فنر پیستون ودیافراگم كاربراتور پیكان، تعویض شمع و پلاتین پیكان وانت ، تعویض سوزن ژیگلور كاربراتور پیكان، تعمیر دلكو پژو 504.

بازوبسته كردن موتور پیكان (تعویض رینگ ، پیستون ، شاتون و یاتاقان ) و تعمیر اویل پمپ (تعویض روتوری) تنطیم لقی اویل پمپ .

تنظیم موتور پژو پارس- تست اولیه خودروی سمند، تعمیر كاربراتور پیكانRD و تعویض فنر پیستون آن تعویض شمع و پلاتین و وایر شمع خودروی پژو 405.

بازدید جلوبندی پژو 405 و بالانس چرخها، تعویض سیبك بغل شاسی و زیر كمك پیكان و بادگیری فنرهای شمشی پیكان RD،بازدید و تعویض كمك فنرهای جلو و عقب پیكان RD

تعمیر استارت پژو پارس (شكستن زغال ) نصب رله بوق و چراغ و سیم كشی این مدارها، تعویض اتوماتیك استارت پژو پارس بعلت شكستن فنر برگرداننده.

سیستم سوخت رسانی بنزینی

سر سیلندر : در روی سر سیلندر بسته شده و دارای محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومینیوم یا چدن می باشد .

 سیلندر : بزرگترین قطعه موتور است كه در آن سوراخهایی برای عبور پیستون و روغن و آب و… وجود داردد . شامل قطعاتی مانند : 1-بوش سیلندر 2- پیستون      3- شاتون4- رینگ كمپرسی و رینگ روغنی ,گژن پین , میل لنگ ,میل سوپاپ, یاتاقانهای ثابت و متحرك , اویل پمپ ,پمپ بنزین , دلكو ,واتر پمپ , فیلتر روغن در سیلندر قرار دارد و یا بسته می شوند .

علت تركیدن سر سیلندر و سیلندر :

1- یخ زدن آب موتور 2- گرمای بیش از حد موتور 3- بیش از حد سفت كردن پیچهای سر سیلندر

كارتر : در پایین سیلندر بسته و مخزن روغن است .

واشر سرسیلندر : بین سیلندر قرار می گیرد و وظیفه آن آبندی كردن بین سرسیلندر و سیلندر وجلوگیری از خارج شدن كمپرس و قاطی شدن آب  و روغن می باشد و علت سوختن آن 1-جوش آمدن و یا داغ كردن موتور 2- تاب برداشتن سیلندر 3- شل بودن پیچهای سر سیلندر 4- تركیدگی سر سیلندر .

علائم سوختگی واشر سر سیلندر : 1- خارج شدن دود سفید و آب از اگزوز 2- كم شدن آب رادیاتور 3- گرم و بد كار كردن موتور 4- كاهش قدرت موتور 5- شیری رنگ كردن روغن 6-ظاهر شدن حباب در روی آب رادیاتور (با گاز دادن موتور )

علائم تاب برداشتن سر سیلندر :سوختن پی در پی واشر سر سیلندر

دلیل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق

1-سوختن واشر سر سیلندر 2-شل بودن پیچهای سر سیلندر 3- ترك برداشتن سرسیلندر

پیستون : كارش به وجود آوردن كمپرس در موتور می باشد ساختمان پیستون : استوانه ای است كه در قسمت بالا و پایین باز است و رینگ های كمپرسی و روغنی روی آن قرار دارد . علت گریپاژ نمودن پیستون در سیلندر 1- جوش آمدن موتور و گرمای بیش از حد موتور 2- نداشتن روغن یا نرسیدن روغن :النواع رینگ : رینگ كمپرسی – رینگ روغنی -رینگ كمپرسی به منظور آب بندی بین سیلندر و پیستون در شیار پیستون نصب می شود و پس از خروج كمپرسی اطاق احتراق به داخل كارتر جلوگیری می كند .

رینگ روغنی به منظور پاك كردن روغن بدنه سیلدر و برگشت آن بداخل كارتر و جلوگیری از رفتن روغن به اطاق انفجار

تفاوت رینگ روغنی و كمپرسی : رینگ كمپرسی در بالای پیستون و رینگ روغنی در پایین رینگ كمپرسی است هم چنین رینگ روغنی دارای سوراخ       می باشد .

توجه : اگر رینگ كمپرسی خورده و یا بشكند كمپرسی از بالای پیستون رد          می شود و موتور قدرت كافی را نخواهد داشت .

علائم خورده ویا شكسته شدن رینگ : از اگزوز دود سیاه مایل به آبی بیرون امده و موتور قدرت كافی را نخواهد داشت .

دلایل كمپرس در قسمتهای موتور

1-دلیل كاهش كمپرس موتور : 1- فیلر نبودن سوپاپها 2-آب بندی نبودن كیت یا لبه سوپاپ 3-سوختن سوپاپاها 4-سوختن واشر سرسیلندر 5-شلبودن پیچهای سر سیلندر 6- تركیدگی سر سیلندر

2-دلیل كمپرس  به داخل كارتر : 1-خورده شدن ؤچسبیدگی ؤشكستن رینگ 2-مقابل هم بودن چاك رینگها 3-گشاد شدن سیلندر 4-ترك برداشتن پیستون

3-دلیل كمپرسی در رادیاتور :1-سوختن واشر سر سیلندر 2-ترك برداشتن سر سیلندر

شاتون : در بالا به وسیله گژن پین و در پایین به میل لنگ بسته می شود و شامل 1-سر شاتون كه به گژن پین وصل است 2-بدنه شاتون 3-انتهای شاتون كه به یاطاقان متحرك میل لنگ بسته می شود .

گژن پین : لوله ای (توخالی)است كه پیستون را به شاتون وصل می كند و جهت جلو گیری از بیرون آمدن گژن پین دو طرف آن خار فنری وجود دارد و تشخیص خرابی آن در موقعی كه موتور سرد است صدای گژن پین به خوبی به خوبی شنیده می شود ولی در موقعی  كه موتور گرم است صدای گژن پین كمتر شنیده می شود .

میل لنگ :حركت خطی شاتون را به حركت درونی تبدیل مكوده و به وسیله زنجیر (و یا در گیر شدن با دنده یا تسمه مخصوص)میل سوپاپ نیز به حركت در می آورد و هم چنین به وسیله تسمه پروانه واتر پمپ دینام ,پروانه را می گرداند و فلایویل كه در انتهای میل لنگ بسته می شود قدرت را به كلاچ منتقل می كند .

ساختمان میل لنگ : به طور كلی ساختمان میل لنگ از قسمتهای زیر تشكیل شده است .

1-پولی سر میل لنگ كه برای عبور تسمه پروانه است 2-چرخ دنده سر میل لنگ كه باعث گردش میل سوپاپ می شود 3- محور ثابت و متحرك كه محور ثابت به بدنه سیلندر (یاتاقان ثابت) و محور متحرك به دسته پیستون (یاتاقان متحرك )بسته می شود 4- لنگهای تعادل 5- مجرای عبور رون 6- فلانج اتصال فلایویل

انواع لقی : لقی افقی – عمودی  كه لقی افقی در اثر خورده شدن بغل یاتاقانی زیاد می گردد ولی لقی عمودی در اثر خورده شدن یاطاقان ثایت زیادی می شود.

دلایل بریدن میل لنگ : 1-سفت بودن یاطاقانهای متحرك و ثابت 2- تعویض دنده معكوس در دور زیاد 3-نداشتن بغل یاتاقانی و خلاصی حركت میل لنگ 4- گاز دادن زیاد در سر بالایی

قطعات میل سوپاپ : 1-چرخ دنده سر میل سوپاپ 2-بامكها 3- دنده مورب 4- دایره خارج از مركز 5- تكیه گاه ثابت

وظایف میل سوپاپ : 1-چرخ دنده سرمیل سوپاپ به وسیله دنده سر میل لنگ      می گیردد .2-سوپاپ های دود و هوا به وسیله بادامكها باز و بسته می شود 3-اویل پمپ و دلكو به دو میله دنده مورب می گردند 4-پمپ بنزین مكانیكی به وسیله دایره خارج از مركز كار می كند 5- تكیه گاه ثابت , برای جلوگیری از لرزش و حركت عرضی می باشد .

شرح چگونگی درگیری میل لنگ و میل سوپاپ : اگر دو چرخ دنده با هم فاصله داشته باشند و به وسیله زنجیر یا تسمه دندانه دار و اگر دو چرخ با هم فاصله نداشته باشند در گیری دنده با دنده می باشد و نسبت گردش میل سوپاپ به میل لنگ به دو می باشد یعنی در مقابل یك دور گردش میل سوپاپ دو دور میل لنگ می گردد .

نقطه تایمیتگ : در هنگام جا زدن میل لنگ و میل این دو نقطه (علامت) باید در مقابل هم باشند و در غیراین صورت موتور روشن نشده و با قدرت كافی ندارد .

یاطاقان ثابت به وسیله كپه های ثابت در روی ثابت میل لنگ به بدنه سیلندر بسته    می شود . و وظایف یاتاقان میل لنگ جلوگیری از از خرابی میل لنگ می باشد و دلایل سوختن آنها 1-نرسیدن روغن به یاتاقان و2- گرمای زیاد موتور می شود كه اگر یاتاقان بسوزد باعث كم شدن فشار روغن می شود و یاتاقان متحرك به وسیله شاتون در محور در محور متحرك میل لنگ بسته می شود . بغل یاتاقانی از حركت طولی میل لنگ جلوگیری می كند و سوراخهای روی یاتاقان برای عبور روغن تعبیه شده است .

انواع سوپاپ : بر دو نوع 1- سوپاپ هوا (گار)2- سوپاپ دود

تفاوت سوپاپهای دود و هوا : سوپاپ هوا پهن تر از سوپاپ دود است 2-لبه سوپاپ دود از سوپاپ هوا تیز تر می باشد 3- ساقه سوپاپ دود كلفت تر از سوپاپ هوا    می باشد 4-جنس سوپاپ دود محكم تر از سوپاپ هوا است برای اینكه بیشتر با حرارت در تماس می باشد .

قطعات متصل به سوپاپ : فنر سوپاپ , پولك سوپاپ , خار سوپاپ, لاستیك سوپاپ,

شكل سوار شدن سوپاپ ها در موتور : 1-ایستاده كه در این طریق سوپاپ در بدنه سیلندر قرار می گیرد 2- آویخته كه كه در این طریق به صورت آویزان در سر سیلیدر قرار می گیرد .

قطعات سوپاپ آویخته : بادامك , تایپیت , میل رابط ,اسبك (انگشتی )میل اسبك, پیچ تنظیم فیلر گیری , پولك سوپاپ ,خار سوپاپ, فنر سوپاپ , لاستیك سوپاپ , سوپاپ

ترتیب قرار دادن سوپاپها در یك موتور 4 سیلندر معمولاً به شرح زیر است : دود – هوا-, هوا – دود , دود-هوا, هوا – دود

در زمان تنفس سوپاپ هوا و در زمان تخلیه سوپاپ دود باز می شود و در بقیه زمانها سوپاپ ها بسته هستند (زمان تراكم و زمان انفجار هر دو سوپاپ بسته هستند و كار لاستیك سوپاپ این است كه كار كاسه نمد را انجام می دهد و از نفوذروغن به اطاق احتراق جلوگیری می كند وساق سوپاپ از آن عبورمی كند .)

طریقه ورود روغن به اتاق احتراق 1-از طریق لاستیك سوپاپ 2-از طریق رینگهای پیستون می باشد و كیت (گاید)سوپاپ كه ساق سوپاپ از آن عبور می كند برای جلوگیری از حركت عرضی سوپاپ در سر سیلندر می باشد وكار بادامك میل سوپاپ باز كردن سوپاپ می باشد وكار بستن سوپاپ را فنر سوپاپ انجام می دهد .

علت فیلر گیری سوپاپ ها :

چون فلزان در اثر حرارت انبساط پیدا می كند و در موقعی كه موتور سرد و یا گرم است طول سوپاپ كمی تغییر پیدا می كند بدین خاطر لازم است بین اسبك و پایه سوپاپ لقی باشد و این فاصله به وسیله فیلر تنظیم می شود .

قیچی سوپاپ : هر گاه سوپاپ دود در حالت بسته شدن سوپاپ گاز شروع به باز شدن كند قیچی سوپاپ گویند در موتور 4 سیلندر پیستونها 1و4 , پیستونها2و3 با هم بالا و پایین می كنند مثلاً اگر سوپاپها سیلندر یك در حالت قیچی باشد سوپاپهای سیلندر 4 را می توان فیلرگیری كرد .

سوختن سوپاپها : هر گاه لبه سوپاپ در اثر حرارت و كار زیاد فرم اصلی خود را از دست بدهد با ترك داشته باشد گویند سوپاپ سوخته است و تاثیر أن در موتور 1-موتور بر كار میكند 2- موتور قدرت كافی ندارد 3- مصرف سوخت زیاد می شود و از علائم سوختن و آبندی نبودن سوپاپها دود زیاد از اگزوز ,بد روشن كردن موتور , زدن كمپرس در رگزوز و یا در كاربراتور می باشد .

فلایویل : وزنه سنگینی است كه درآخر میل لنگ بسته می شود و ضربات حاصل از انفجار می كند را گرفته و نیرو حاصل از انفجار را در خود ذخیره می كند و هم چنین كلاچ هم به آن بسته می شود و دنده سر آن در هنگام استارت در گیر شده باعث گردیدن میل لنگ و روشن شدن موتور می گردد و در زمانی كه دنده استارت با دنده سر فلایویل گیر كند باید خودرو را در دنده عقب قراردادده و در صورت امكان كمی به طرف جلو هل داده و یا بكشید اگر دنده استارت آزاد نشد استارت باید باز شود .

متوجه شدن سیلندر خراب در موتور و چگونگی كار با آن : وایرشمع سیلندر یك را بیرون آورده و اگر درصدای موتور تغییری كرد سیلندر یك كار می كند ولی اگر صدای موتور تغییر نكرد سیلندر یك خوب كار نمی كند این عمل با بر سیلندرهای 2,3,4,000 تكرار كنید .

توجه : اگر در اگزوز خمیدگی زیاد وجود داشته باشد باعث می شود دور به خوبی خارج نشده و موتور بد كار كند و باعث گرم شدن موتورنیز می شود .

موتور دیزل

موتور دیزل : 1-موتورهای تمام دیزل  2- موتورهای نیم دیزل

سیستم سوخت رسانی دیزل :شامل با ك, فیلتر ها , پمپ سه گوش , پمپ انژكتور , انژكتور , لوله های رابط و لوله برگشت گازوئیل .

پمپ سه گوش : كار پمپ سه گوش كشیدن گازوئیل از باك و فرستادن آن به پمپ انژكتور می باشد .

پمپ انژكتور : به وجود آوردن فشار زیاد و فرستادن گازوئیل به انژكتور می باشد.

انژكتور : در سر سیلندر بجای شمع بسته می شود و گازوئیل را به صورت پودر در آورده و رد آخر زمان تركم در داخل سیلندر می پاشد و چون كمپرسی موتورهای دیزل زیاد است در نتیجه داخل سیلندر گرم است و گازوئیل پودر شده خود به خود آتش می گیرد چون در دیزل سیستم جرقه وجود ندارد موتورهای بنزینی را از تعداد شمعها می توان تعداد سیلندها را تشخیص داد ولی در موتورهای دیزلی از تعداد انژكتور می توان تعداد سیلندرها را تشخیص دهیم و زمانی كه گازوئیل تمام شود یا لوله گازوئیل سوراخ گردد یا در هنگام تعویض فیلتر سیستم سوخت رسانی دیزل هوا می گیرد و حدقال هر هفته یكبار قبل از زوشن كردن بهتر است پیچ زیرفیلتر را باز كرده تا در صورت وجود آب تخلیه شود و به وسیله پمپ دستی , پمپ زده تا هوا گیری شود .

زمانی كه استارت زده خوب می زند موتو روشن نمی شود یا 1- باك گازوئیل ندارد 2- گازوئیل آب یا هوا دارد 3- پمپ سه گوش كعیوب است 4- پمپ اصلی معیوب است 5- واشر سر سیلندر سوخته و نشت می دهد .

زمانی كه موتور روشن ولی زود خاموش می گردد . 1- پیچ هوا گیری شل است 2- گازوئیل آب دارد 3-فیلتر و استكان گازوئیل گرفته است .

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

برچسب ها : سیستم سوخت رسانی بنزینی , كارآموزی در اتومكانیك اهواز , دلایل كمپرس در قسمتهای موتور

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر